Calendarul

de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții

clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2021

7-11 iunie 2021

Înscrierea la Evaluarea Națională

22 iunie 2021

Limba si literatura română - probă scrisă

24 iunie 2021

Matematică - proba scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14,00)

Afișarea rezultatelor înaintea

contestațiilor

29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00)-30 iunie 2021 (orele 8,00-12,00)

Depunerea contestațiilor

30 iunie-4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după

soluționarea contestațiilor

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTAȚII

 

  Se depun pe data 29 iunie 2021 (orele 16,00-19,00) – 30 iunie 2021(orele 8,00-12,00) la secretariatul unității;

 

  nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz

 

 

  În cazul candidatului minor, declarația este semnată și de către părinte/reprezentant legal al acestuia