Centralizator

 

Tema 1: Structura fibrelor textile

Tema 2: Clasificarea și structura fibrei

Tema 3: Proprietățile fibrelor textile - Proprietăți fizice ale fibrelor textile

Tema 4: Proprietățile fibrelor textile - Proprietăți mecanice ale fibrelor textile

Tema 5: Proprietățile fibrelor textile - Proprietăți chimice ale fibrelor textile

Tema 6: Formule de calcul

Tema 7: Fișă de autoevaluare - Proprietățile fibrelor textile

Tema 8: Test de evaluare - Proprietățile fibrelor textile

Tema 9: Metode de identificare a fibrelor textile

Tema 10: Comportarea fibrelor textile la ardere

Tema 11: Metode de identificare a fibrelor textile - Metode de identificare a fibrelor textile – proba arderii

Tema 12: Identificarea materiilor prime utilizând metode specifice

Tema 13: Aspectul fibrelor la microscop-fișă de documentare

Tema 14: Aspectul fibrelor la microscop-fișă de laborator

Tema 15: Aspectul fibrelor la microscop-fișe de autoevaluare

Tema 16: Compararea materiilor prime

Tema 17: Proprietățile firelor textile

Tema 18: Proprietățile firelor textile- Determinarea fineții firelor

Tema 19: Proprietățile  firelor - test de  evaluare

Tema 20: Întrebuințări ale  firelor

Tema 21: Utilizări ale firelor textile-fișă de autoevaluare

Tema 22: Defecte ale firelor-fișă de lucru

Tema 23: Clasificarea  defectelor  firelor

Tema 24: Defecte ale firelor-fișă de autoevaluare

Tema 25: Defecte ale firelor- test de  evaluare

Tema 26: Țesăturii, definiții -fișă de documentare

Tema 27: Țesături, definiții- fișă de lucru

Tema 28: Clasificarea țesăturilor- fișă de documentare

Tema 29: Clasificarea țesăturilor- fișă de lucru

Tema 30: Țesăturile, definiție, clasificare- test de  evaluare

Tema 31: Proprietățile țesăturilor- fișă de documentare

Tema 32: Proprietățile țesăturilor- fișă de lucru

Tema 33: Defectele țesăturilor- fișă de documentare

Tema 34: Defectele țesăturilor- fișă de lucru

Tema 35: Țesături- test de  evaluare

Tema 36: Tricoturi, definiții- fișă de documentare

Tema 37: Tricoturi, definiții - fișă de lucru

Tema 38: Clasificarea tricoturilor- fișă de documentare

Tema 39: Clasificarea tricoturilor- fișă de lucru

Tema 40: Clasificarea tricoturilor- fișă de laborator

Tema 41: Proprietățile tricoturilor- fișă de documentare

Tema 42: Proprietățile tricoturilor- fișă de lucru

Tema 43: Proprietățile tricoturilor-fișă de evaluare

Tema 44: Defecte de calitate ale tricoturilor- fișă de documentare

Tema 45: Defecte de calitate ale tricoturilor- fișă de laborator

Tema 46: Tricoturi-definiție, clasificare, proprietăți, defecte- test de  evaluare

Tema 47: Definiții și clasificarea pieilor și înlocuitorilor de piele- fișă de documentare

Tema 48: Clasificarea pieilor si înlocuitorilor de piele- fișă de lucru

Tema 49: Structura și topografia piei crude- fișă de documentare

Tema 50: Topografia pieii crude

Tema 51: Structura  și topografia pieii crude-test de  evaluare

Tema 52: Proprietățile pieilor finite- fișă de documentare

Tema 53: Proprietățile pieilor finite- fișă de autoevaluare

Tema 54: Utilizarea pieii finite- fișă de documentare

Tema 55: Utilizarea pieii finite- Fișă de lucru

Tema 56: Definiții, clasificare, proprietăți a pieii finite

Tema 57: Defectele pieilor finite

Tema 58: Definiții, clasificări, proprietăți, defecte ale pieilor- test de  evaluare

Tema 59: Definiții, clasificare, rol, selectarea materialelor auxiliare

Tema 60: Materiale auxiliare pentru confecții din piele și înlocuitori

Tema 61: Definiții, clasificare, rol, selectarea materialelor auxiliare- fișă de lucru

Tema 62: Definiții, clasificare, rol, selectarea materialelor- test de  evaluare